Välisvaade 34 – Admiraliteedi basseini äärsed restoranid D terminali poolt